Tin tức

Thí nghiệm so sánh giống nhằm mục đích gì?

Khảo nghiệm so sánh giống là thí nghiệm thường được sử dụng trong nông nghiệp để xác định xem một giống mới đã được chọn để khảo nghiệm giống quốc gia hay chưa. Mục tiêu của thí nghiệm so sánh là gì? So sánh tức là gì? Đây là câu hỏi được nhiều người quan tâm. Để trả lời, hãy xem nội dung bài Tmdl.edu.vn VN.

1. Mục tiêu của thí nghiệm so sánh giống là gì?

– Khảo nghiệm so sánh giống để xem giống mới đã được chọn để khảo nghiệm giống quốc gia hay chưa (do Trung tâm khảo nghiệm giống quốc gia thực hiện).

Bạn đang xem bài: Thí nghiệm so sánh giống nhằm mục đích gì?

– Giống được lựa chọn có ưu thế so với giống lớn về sinh trưởng, tăng trưởng, năng suất, chất lượng và khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh bất lợi.

2. Có bao nhiêu loại khảo nghiệm giống cây trồng?

Các loại khảo nghiệm giống cây trồng

  • Thí nghiệm so sánh giống: Xác định lợi ích của giống mới so với giống được sử dụng rộng rãi trong sản xuất đại trà …
  • Kiểm tra kỹ thuật. …
  • Hãy thử tạo một quảng cáo.

Xem các thông tin hữu ích khác trong phần tài liệu Tmdl.edu.vn VN.

..Trang chủ: Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa
Danh mục bài: Tin tức

Thanh Hoa Tourism Trade

Tên trường Tiếng Việt: Trung Cấp Nghề Thương Mại Du Lịch Thanh Hóa Tên trường Tiếng Anh: Thanh Hoa Tourism Trade Vocational Vocational School Địa chỉ: 272 phố Môi, Quảng Tâm, TP. Thanh Hóa Điện thoại: 02373.675.703 Email: truongtcntmdl@gmail.com Website: http://thanhhoavci.edu.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button