CH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + H2O + CO2

CH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + H2O + CO2 ( Axit Axetic và Natri Hidrocacbonat)

Phương trình phản ứng hoá học CH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + H2O + CO2 được Trường Cao đẳng Công Nghiệp Thanh Hóa biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết và cân bằng phương trình phản ứng axit axetic tác dụng với muối NaHCO3. Đây là phương trình cân bằng tương đối khó, do đó các bạn hết sức lưu ý. Cùng mình tham khảo phía dưới nhé.

1.Phản ứng CH 3 COOH tác dụng NaHCO 3

  • CH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + H2O + CO2 đây là phương pháp phản ứng hóa học của Axit Axetic và Natri Hidrocacbonat. Dưới đây là các phương pháp phản ứng liên quan và bài tập ứng dụng.

2. Phương trình phản ứng CH3COOH tác dụng NaHCO3

  • Bạn đang xem bài: CH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + H2O + CO2

15CH 3 COOH + 10NaHCO 3 → 10CH 3 COONa + 2H 2 O + 20CO 2

3. Điều kiện xảy ra phản ứng CH3COOH tác dụng với NaHCO3

  • Điều kiện phòng

4. Hiện tượng xảy ra 

  • Sau phản ứng thu được muối CH 3 COONa và có khí CO 2 thoát ra.

Bài liên quan vận tải liên quan 

Câu 1. Đun nóng axit axetic với rượu etylic có axit sunfuric gây xúc tác thì người ta thu được một chất lỏng không màu, mùi thơm, không tan trong nước và nổi trên mặt nước. Product product that is

A. CH 3Cl .

B. CH 3 COONa.

C. CH 3 COOC 2 H 5 .

D. C 2 H 4 .

Đáp án C

Câu 2. Chất nào dưới đây làm quỳ tím chuyển màu đỏ?

A. CH 3 COOH.

B. CH 3 CH 2 OH.

C. CH 2 =CH 2 .

D. CH 3 CHO.

Đáp án A.  CH 3 COOH. ( axit làm quì chuyển đỏ)

Câu 3. Trọng công nghiệp một lượng lớn axit axetic được điều chế bằng cách nào sau đây.

A. Nhiệt phân CH 4 sau đó làm lạnh nhanh.

B. Lên men dung dịch rượu C 2 H 5 OH.

C. Oxi hóa C 2 H 6 có tác dụng cảm ứng và nhiệt độ thích hợp.

D. Oxi hóa C 4 H 10 có tác dụng cảm ứng và nhiệt độ thích hợp.

Đáp án D. Oxi hóa C 4 H 10 có tác dụng cảm ứng và nhiệt độ thích hợp.

Câu 4. Hoà tan hoàn toàn 4,8 gam Mg vào dung dịch CH 3 COOH. Tính thể tích khí H2 sinh ra.

A. 4,48 lít.

B. 1,12 lít.

C. 2,24 lít.

D. 3,36 lít.

Đáp án A. 4,48 lít.

Kết luận: 

Trên đây là phương trình hóa học CH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + H2O + CO2, là phản ứng trong phòng thí nghiệm để điều chế etyl axetat do Trường Cao đẳng Công Nghiệp Thanh Hóa soạn. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp các thông tin cần thiết, giúp cho các bạn hiểu kĩ hơn và biết cách làm bài tập. Chúc các bạn học tập thật tốt.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *