CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O

 CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O

Phương trình hóa học CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O được Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa là phản ứng este hóa điều chế etyl axetat khi cho axit axetat tác dụng với rượu etylic sản phẩm thu được là etyl axetat là este. Hy vọng tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh biết cách viết và cân bằng chính xác nhất. Xin mời các bạn tham khảo.

1. Phương trình điều chế etyl axetat

CH3COOH + C2H5OH \overset{H_{2} SO_{4} đ, t^{\circ } }{\rightleftharpoons} CH3COOC2H5 + H2O

Mở rộng: CH 3 COOC 2 H 5 (etyl axetat ) là chất lỏng, mùi thơm, ít tan trọng lượng nước, dùng làm dung môi trong công nghiệp.

Bạn đang xem bài: CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O.

 •  Phương trình điều chế rượu etylic (C 2 H 5 OH)

a.Phương trình phản ứng Glucozo tạo ra Ancol etylic.

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

  Nhiệt độ:  30-35°C  Xúc tác:  enzim

b. Phương trình điều chế axit axetic (CH 3 COOH)

 •  Phương pháp lên men dung dịch rượu etylic bình.

              CH 3 CH 2 OH + O 2   → CH 3 COOH + 2H 2 O

 • Chú ý: Những hợp chất hữu cơ cơ phân tử có chứa nhóm -COOH, có công thức C n H 2n  + 1 COOH được gọi là axit cacboxylic no đơn chức và cũng có tính chất tương tự axit axetic.

2. Điều kiện phản ứng CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O

 

 • Nhiệt độ: 140°C Tác dụng: H 2 SO 4 đặc

3. Tính chất hóa học este

1. Phản ứng môi trường axit (H + )

 • R-COO-R’ + H-OH ⇋ R-COOH + R’-OH

2. Phản ứng thủy phân môi trường Bazơ (OH )

 • R-COO-R’ + NaOH ⟶ R-COONa + R’-OH
 • Ví dụ:

CH 3 COOC 2 H 5 + NaOH ⟶ CH 3 COONa + C 2 H 5 OH

CH 2 =CH-COO-CH 3 + NaOH ⟶ CH 2 = CH-COONa + CH 3 -OH

3. Phản ứng Este chứa gốc không có

• Phản ứng H 2 (xt, Ni, t o )

CH 2 =CH-COO-CH 3 + H 2 ⟶ C 2 H 5 COO-CH 3

• Phản ứng trùng hợp (tạo polime)

nCH 3 COOCH=CH 2 ⟶ Poli (vinyl axetat)

nCH 2 =C(CH 3 )-COOCH 3 ⟶ Thủy tinh hữu cơ

4. Điều chế

 1. Thực hiện phản ứng hóa este giữa ancol và axit
 • RCOOH + R’OH ⟶ RCOOR’ + H 2 O
 1. Thực hiện phản ứng cộng giữa axit và hidrocacbon không có
 • CH 3 COOH + C 2 H 2 ⟶ CH 3 COOCH=CH 2
 1. Thực hiện phản ứng giữa phenol và anhidrit axit
 • (CH 3 CO) 2 O + C 6 H 5 OH ⟶ CH 3 COOH + CH 3 COOC 6 H 5

5. Câu hỏi bài tập liên quan

Bạn đang xem bài CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O

Câu 1: Hợp chất este là:

A. CH 3 CH 2 Cl.

B. HCOOC6H5 .

C. CH 3 CH 2 NO 3 .

D. C 2 H 5 COOH.

Đáp án: B HCOOC 6 H 5 .

Câu 2: Chất không phải là este là:

A. HCOOCH=CH 2 .

B. HCOOCH3 .

C. CH 3 COOH.

D. CH 3 COOCH 3 .

Đáp án: C CH 3 COOH.

Câu 3: Chất không phải là este là:

A. HCOOC 2 H 5 .

B. C 2 H 5 CHO.

C. CH 3 COOCH = CH 2 .

D. HCOOH

Đáp án: B C 2 H 5 CHO.

Câu 4: Công thức tổng quát của este no, đơn chức năng, mạch hở là:

A. C n H 2n O (n ≥ 1).

B. C n H 2n O 2 (n ≥ 1).

C. C n H 2n O 2 (n ≥ 2).

D. C n H 2n O 3 (n ≥ 2).

Tạm dịch: CC n H 2n O 2 (n ≥ 2).

Câu 5. Tính chất vật lý của etyl axetat (CH 3 COOC 2 H 5 ) là:

A. Chất lỏng tan vô hạn trong nước, dùng làm dung môi trong công nghiệp.

B. Chất lỏng, mùi thơm, ít tan trong nước, dùng làm dung môi trong công nghiệp.

C. Chất khí mùi thơm, ít tan trong nước, dùng làm dung môi trong công nghiệp.

D. Chất lỏng không mùi, ít tan trong nước, dùng làm dung môi trong công nghiệp.

Giải thích:

 • Etyl axetat là este, được điều chế từ phản ứng của axit axetic và rượu etylic. Tính chất vật lý của etyl axetat là:

Chất lỏng, mùi thơm, ít tan trong nước, dùng làm dung môi trong công nghiệp.

Câu 6: Trong công thức phân tử este no, đơn chức, mạch hở có số liên kết π là:

A.1.

B.2.

C.3.

D.0.

Giải thích:

Câu 7. Khi dẫn hơi rượu C 2 H 5 OH đi vào ống thủy tinh xay bột CuO, có nút bằng bông trộn thêm bột CuSO 4 (không màu) rồi nung nóng thấy:

A. Bột CuO màu đen chuyển thành màu đỏ; bột CuSO 4 không đổi màu.

B. Bột CuO màu đen chuyển thành màu đỏ; bột CuSO 4 chuyển thành màu xanh.

C. Bột CuO màu đen không thay đổi; bột CuSO 4 không đổi màu

D. Không đổi màu

Đáp án A. C 2 H 5 OH + CuO → CH 3 CHO + Cu + H 2 O

Câu 8. CH 3 COOC 2 H 5 có khả năng hòa tan nhiều chất tốt nên được dùng làm phân môi trường để tách, chiết chất hữu cơ. CH 3 COOC 2 H 5 được tổng hợp khi hỗn hợp nhiệt nóng C 2 H 5 OH và CH 3 COOH với tác dụng cảm xúc là:

A. Axit H 2 SO 4 đặc

B. Dung dịch HgSO4

C. Bột Fe

D. Ni

Đáp án A: CH 3 COOC 2 H 5 là sản phẩm tổng hợp từ CH 3 COOH và C 2 H 5 OH với tác dụng xúc tác là H 2 SO 4 đặc biệt (áo ứng dụng este hóa)

Câu 9. Thả một con búp bê nhỏ Na vào ống nghiệm hóa chất C 2 H 5 OH nguyên chất. Hiện tượng quan sát được là gì:

A. Mẩu Na chìm dưới đáy; xung quanh bó sát Na có bọt khí

B. Mẩu Na nổi và chạy trên mặt nước; xung quanh bó sát Natri có bọt khí.

C. Máng lơ lửng ở trong ống nghiệm; xung quanh bó sát Na có bọt khí.

D. Mẩu Na nổi và chạy trên mặt nước; xung quanh tháp Na có ngọn lửa màu vàng

Đáp án D

Câu 10. Tác dụng của rượu etylic với dãy hóa chất nào dưới đây

A. KOH; K; CH 3 COOH; Ô 2 .

B.Na; K; CH 3 COOH; Ô 2 .

C. C 2 H 4 ; ná; CH 3 COOH; Fe.

D. Ba(OH) 2 ; ná; CH 3 COOH; Ô 2 .

Đáp án B Phương pháp phản ứng của các chất trên lần lượt là:

 • C 2 H 5 OH + Na → C 2 H 5 ONa +1/2H 2
 • C 2 H 5 OH + K → C 2 H 5 OK + 1/2H 2
 • CH 3 COOH + C 2 H 5 OH overset{H+, to}{rightleftharpoons}CH 3 COOC 2 H 5 + H 2 O
 • C 2 H 5 OH + O 2 overset{men giâm}{rightarrow} CH 3 COOH + H 2 O

…………………………….

Kết luận.

Mời các bạn tham khảo thêm một số phương trình liên quan:

 Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa đã gửi cho bạn phương trình hóa học CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O , là phản ứng trong phòng thí nghiệm người ta điều chế etyl axetat. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp các thông tin cần thiết cho các bạn.

Ngoài ra, Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa đã thành lập nhóm chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí mời các bạn học sinh tham gia nhóm để có thể tiếp nhận những tài liệu mới nhất.

Chúc các bạn học tập tốt.

Trang chủ: Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa.
Danh mục bài viết: Tin tức.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *