Bindr.uk là gì ? 1 số bí mật mà bạn chưa biết.

Bindr.uk là gì, cách sử dụng bindr, tmdl.edu.vn giải thích bindr.uk là điều gì đặc biệt mà bindr.uk bạn chưa biết.

Bạn đang xem bài: bindr.uk là gì? Điều đặc biệt bindr.uk bạn chưa biết.

Bindr.uk là gì?

Bindr.uk là một thư viện ảo , nơi bạn có thể học cùng với mọi người từ mọi nơi trên thế giới, nó giúp bạn tập trung và tiếp tục kéo dài khi phải hoàn thành công việc. Giúp ích rất nhiều cho công việc của bạn… Nếu bạn chưa quen với Bindr: Bindr là một nền tảng tương tự như trong thư viện, nơi bạn tập trung vào công việc của mình.

Ai sáng lập bindr.uk?

Người đồng sáng lập Andras Geiszl, Balint Jakabos, Marton Kosdi-Kovacs.

Bindr là nền tảng nơi sinh viên tìm thấy động lực để học tập và kết bạn có ý nghĩa với những người bạn đồng trang lứa từ khắp nơi trên thế giới.

Tổng kết: Bindr là một nền tảng nơi sinh viên tìm thấy động lực để học tập và kết bạn có ý nghĩa với những người bạn đồng trang lứa từ khắp nơi trên thế giới.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *