Giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi nghè Điện tử

Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi nghề là một nhiệm vụ quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, tạo thương hiệu cho nhà trường nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung. Bồi dưỡng học sinh giỏi nghề là một công việc khó khăn và lâu dài, đòi hỏi nhiều công sức của thầy và trò.
 Trong những năm qua, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi nghề Điện tử có một số thuận lợi song còn rất nhiều khó khăn làm cho kết quả thi học sinh giỏi nghề các cấp chưa cao. Qua thời gian tham gia công tác bồi dưỡng học sinh giỏi nghề, tôi nhận thấy để nâng cao chất lượng trong công tác này nhà trường, khoa cần thực hiện tốt những giải pháp sau:
- Muốn có học sinh giỏi nghề phải có Thầy giỏi, lòng nhiệt tình hết lòng vì học sinh vì thế người thầy phải luôn có ý thức tự rèn luyện, tích lũy tri thức và kinh nghiệm, trau dồi chuyên môn, luôn xứng đáng là “người dẫn đường tin cậy” cho học sinh noi theo.
- Trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi nghề khâu đầu tiên là khâu tuyển chọn học sinh, sinh viên, khâu này rất quan trọng. Đối với nghề Điện tử là nghề khó vừa có kiến thức tự nhiên vừa có kiến thức tư duy trừu tượng ,vì vậy cần phát hiện sớm và lựa chọn những em có khả năng, tư chất, trí tuệ, lòng đam mê vào đội tuyển.
-  Sau khi lựa chọn được học sinh, sinh viên giáo viên cần lập kế hoạch cho mình một cách cụ thể tránh tình trạng thích đâu dạy đó. Dạy theo chuyên đề là biện pháp mà cá nhân tôi thấy đó là hữu hiệu nhất.
-  Về phương pháp dạy học, cần nắm vững phư­ơng châm: dạy chắc cơ bản rồi mới nâng cao. Thông qua những bài luyện cụ thể để dạy phư­ơng pháp t­ư duy, dạy kiểu dạng bài có quy luật trước, loại bài có tính đơn lẻ, đặc biệt sau và biết xử lý những tình huống nhanh nhạy khi gặp những sự cố bất ngờ.
Tôi nghĩ rằng Người thầy giáo có vai trò quyết định nhất đối với kết quả học sinh giỏi nghề, các em HSSV có vai trò quyết định trực tiếp đối với kết quả của mình; Kết quả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi nghề có đạt hay không, điều đó còn phụ thuộc rất lớn ở các em học HSSV. Việc bồi dưỡng học sinh giỏi nghề giống như chúng ta ươm một mầm non. Nếu chúng ta biết rào, biết thường xuyên chăm sóc, vun xới thì mầm non sẽ xanh tốt, phát triển tốt cho tương lai./.
 

Tác giả bài viết: KS. Nguyễn Văn Hiếu - GV. khoa Điện tử Điện lạnh

Nguồn tin: Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa